Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage utförs med tryck och töjningar på hud muskler och blodkärl.
Massagens viktigaste effekter är att lösa upp spänningar i muskulaturen genom att öka blod och lymfcirkulationen. skelettmuskulaturen blir smidig mer elastisk och musklernas näringsupptag ökar. Läkningsprocessen påskyndas och det leder till snabbare återhämtning.

Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är ett litet område i en muskelfiber där fler muskelceller har en förhöjd spänningsgrad. Detta orsakar dålig blodcirkulation och området blir extra tryckkänsligt.
Punkten kan smärta i området eller stråla till sitt specifika utstrålningsområde som kan ligga långt ifrån den ömma punkten.
Triggerpunktsbehandling med tryck som kan upplevas som smärtsam känns efteråt skönt och lindrande.

Muskeltöjningar

Muskeltöjningar har som mål att förlänga korta muskler genom att avlägsna muskelns ursprung och fäste från varandra och på så sätt töja ut den till sin fulla längd.
Muskeltöjning används för att:

  1. Öka muskelflexibiliteten
  2. Öka ledernas rörelseförmåga
  3. Stärka muskulaturen
  4. Underlätta neuromuskulära funktioner.

b104_5728